Kostenreductie

Kostenreductie

Om aan te tonen hoe groot het investeringsvoordeel is met de Geo Valve, zijn enkele praktijkvoorbeelden uitgewerkt met en zonder de Geo Valve. Hieruit blijkt dat de Geo Valve een kostenreductie oplevert van 20 tot 30 procent t.o.v. het conventionele systeem.

De besparing wordt veroorzaakt door:

  • Een kleinere pompkamerdiameter;
  • Het reduceren van de pers- en injectieleiding tot 1 leiding;
  • Eigen medium gestuurde injectiedrukregeling (dus er is geen aparte bekabeling etc. nodig);
  • Een kleinere bronkop waardoor ook een kleinere putbehuizing nodig is;
  • Het vervallen van een aparte regeling voor het omschakelen van onttrekken naar infiltreren;
  • Kortere montagetijd.

De Geo Valve bevordert de koeling van de onderwaterpomp tijdens het onttrekken. De snelheid 
van het water langs de elektromotor is groter door de kleinere pompkamerdiameter. Dit verbetert de 
levensduur van de pomp.

De Geo Valve is gemakkelijk te plaatsen in bestaande onttrekkingsbronnen. Indien de bestaande 
onttrekkingsbron voor injecteren geschikt is wordt op deze wijze een nieuwe bron uitgespaard.