Bacteriegroei

Bacteriegroei

Bacteriegroei in de directe omgeving van het bronfilter kan leiden tot putverstopping. De toename in de groei van micro-organismen wordt bevordert door de temperatuurtoename van het grondwater. Uit onderzoek is gebleken dat hiervoor een voedingsbodem nodig is. Een waarde die iets zegt over de aanwezigheid van voedingsstoffen in het grondwater is de COD-waarde (kaliumpermangenaatverbruik).

Bij een COD-waarde groter dan 50 mg/l en een temperatuurtoename van 15 °C kan anaerobe bacteriegroei leiden tot putverstopping. In Nederland zijn geen warmte- koudeopslagprojecten bekend waarbij verstopping door bacteriegroei optrad. Waarschijnlijk door de geringe temperatuurstijging bij warmte- koudeopslag (5 tot 10° temperatuurtoename) en de meestal lage COD-waarden in een aquifer.