Kleidispertie

Kleidispersie

Kleidispersie kan optreden wanneer zoet water in aanraking komt met zout water. De aanwezige kleideeltjes kunnen hierbij gaan zwellen waarna putverstopping kan optreden. Kleidispersie speelt bij warmte- koudeopslag vrijwel geen rol omdat gewoonlijk wordt gekozen voor onttrekken en injecteren in volledig zout of volledig zoet water. Het verpompen van brakwater heeft immers een negatieve invloed op de verandering van de brakwatergrens. Dit is voor vergunningverlenende instantie moeilijk te accepteren.