Geo Valve

4 functies in één toestel

   1. Drukregelaar bij grondwaterinjectie (vaste instelling of elektronisch geregeld)
   2. Debietbegrenzing voor het beschermen van de injectiebron
   3. Nauwkeurig verdelen van het grondwater over meerdere injectiebronnen
   4. Afsluiter

 

De Geo Valve maakt het mogelijk om grondwater te onttrekken en te injecteren met
één leiding. Tevens kan deze leiding door de Geo Valve worden afgesloten.

De Geo Valve wordt op de onderwaterpomp geplaatst. De onderwaterpomp en de 
Geo Valve worden vervolgens op een diepte van ongeveer 10 meter (afhankelijk van de gasdruk) onder het grondwaterniveau geplaatst. De absolute druk bedraagt hier ongeveer 2 bar. Dit is 
meestal voldoende groot om ontgassing op het injectiepunt tegen te gaan. Door 
onder water te injecteren kan het volledige grondwatertransportsysteem op overdruk 
worden gehouden, waardoor geen zuurstof binnen kan dringen.

Met de elektronische drukregelaar kan volledig automatisch het maximale debiet per bron nauwkeurig worden ingesteld.

Ook kan met de elektronische drukregelaar het debiet over meerdere injectiebronnen gelijkmatig worden verdeeld.

Met de elektronische drukregelaar en de handintelbare drukregelaar kan de injectieklep worden afgesloten.