grondwater injectie

Het belang van drukhandhaving bij grondwaterinjectie

Putverstopping is een van de belangrijkste aandachtspunten bij het toepassen van warmte-koudeopslag. 
De belangrijkste oorzaken van putverstopping zijn:

  • 1. chemische reacties en afzetting van vaste deeltjes;
  • 2. het vrijkomen van opgeloste gassen;
  • 3. vervuiling door in het grondwater aanwezige deeltjes;
  • 4. bacteriegroei;
  • 5. kleidispersie;


Van bovengenoemde oorzaken zijn 1. 2. en 4. meestal het gevolg van onderdruk ergens in het grondwatertransportsysteem. De onderdruk veroorzaakt het toetreden van zuurstof (lucht) en het uittreden van in het grondwater opgeloste gassen.
Het op overdruk houden van het volledige grondwatertransportsysteem is daarom een belangrijke voorwaarde voor een duurzaam werkend warmte-koudeopslagsysteem.